ФОРМУЛЯР ЗА ОПЛАКВАНЕ

ДАННИ НА ЛИЦЕТО, ПОДАВАЩО ОПЛАКВАНЕТО:

Адрес:

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ПО ВЪПРОСИ:

L
LOT № ще намерите: (1) опаковка от фолио – от обратната страна, в десен долен ъгъл; (2) картонена опаковка – напечатан от дясната или лявата страна на опаковката. Той е напечатан с черен туш, състои се от голяма буква L и няколко цифри. В този номер е кодирана датата на производство на изделието.

ПРИЧИНИ ЗА ОПЛАКВАНЕ:

Общ размер: 0 MB

Ако имате нужда от помощ, при попълване на този фомуляр, моля, свържете се с нас на (+48) 58 662 43 15. Услугата е достъпна само на Полски и Английски есик.