PODÁNÍ REKLAMACE

KONTAKTNÍ ÚDAJE OSOBY PODÁVAJÍCÍ REKLAMACI:

Adresa:

POPIS REKLAMOVANÉHO PRODUKTU:

L
Č. LOT naleznete: (1) fóliový obal - na zadní straně (druhé straně), v pravém dolním rohu; (2) kartonové obaly - potisk na pravé nebo levé straně obalu. Je vytištěn černým inkoustem a skládá se z velkého písmene L a několika číslic. V tomto čísle je zakódováno datum výroby produktu.

POPIS DŮVODU REKLAMACE:

Celková velikost: 0 MB

Potřebujete-li pomoc s vyplněním formuláře, kontaktujte prosím tel. číslo (+48) 58 662 43 15. Informace jsou k dispozici v polském a v anglickém jazyce.