PRIJAVA REKLAMACIJE

PODACI OSOBE KOJA PRIJAVLJUJE REKLAMACIJU:

Adresa:

-

OPIS REKLAMIRANOG PROIZVODA:

L
LOT BROJ: (1) folijska ambalaža - na poleđini (stražnja strana), u donjem desnom kutu; (2) kartonska ambalaža - tisak na desnoj ili lijevoj strani ambalaže. Broj LOT-a otisnut je crnom tintom i sastoji se od velikog slova L i nekoliko brojeva. Datum proizvodnje proizvoda je kodiran unutar tankog broja.

OPIS RAZLOGA REKLAMACIJE:

Ukupna veličina: 0 MB

Ako Vam je potrebna pomoć u ispunjavanju tiskanice, kontaktirajte nas na tel. (+48) 58 662 43 15. Informacija je dostupna na poljskom i engleskom jeziku.