OZNÁMENIE REKLAMÁCIE

KONTAKTNÉ ÚDAJE OSOBY PODÁVAJÚCEJ REKLAMÁCIU:

Adresa:

-

OPIS REKLAMOVANÉHO VÝROBKU:

L
Številko serije najdete: (1) embalaža iz folije – na hrbtni strani, v desnem spodnjem kotu; (2) embalaža iz kartona – natisnjeno na desni ali levi strani škatle. Številka je natisnjena s črnim črnilom in sestoji iz velike črke L ter številk. Ta številka vsebuje podatek o datumu proizvodnje izdelka.

OPIS PRÍČINY REKLAMÁCIE:

Polna velikost: 0 MB

Ak potrebujete pomoc s vyplnením formulára, spojte sa s nami na tel. č. (+48) 58 662 43 15. Informácie sa podávajú v poľskom a anglickom jazyku.