OZNÁMENIE REKLAMÁCIE

KONTAKTNÉ ÚDAJE OSOBY PODÁVAJÚCEJ REKLAMÁCIU:

Adresa:

OPIS REKLAMOVANÉHO VÝROBKU:

L
Číslo LOT nájdete: (1) fóliové balenie - na zadnej strane (druhej strane), v pravom dolnom rohu; (2) kartónový obal - potlač na pravej alebo ľavej strane balenia. Je vytlačené čiernym atramentom a tvorí ho veľké písmeno L a niekoľko číslic. V tomto čísle je zakódovaný dátum výroby výrobku.

OPIS PRÍČINY REKLAMÁCIE:

Celková veľkost: 0 MB

Ak potrebujete pomoc s vyplnením formulára, spojte sa s nami na tel. č. (+48) 58 662 43 15. Informácie sa podávajú v poľskom a anglickom jazyku.