Vážený Klient,

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Aviko. Ak sa chcete s nami podeliť o pripomienky k tomuto výrobku alebo ak chcete podať reklamáciu, vyplňte formulár.

V prípade reklamácie nás veľmi mrzí, ak výrobok nesplnil Vaše očakávania, a zároveň by sme Vás chceli uistiť, že vynaložíme všetko úsilie, aby sme zistili príčinu Vašej nespokojnosti.

Vašu žiadosť posúdi Oddelenie kvality Aviko B.V. do 7 pracovných dní. O výsledku tohto posúdenia Vás budeme informovať e-mailom alebo písomne.

Ďakujeme za čas, ktorý ste nám venovali, a dúfame, že v budúcnosti naše výrobky splnia Vaše očakávania a budú Vám len pre radosť.

S pozdravom,
Aviko